SEKCJA LESSU

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

Lista członków Sekcji

Dr Aneta Afelt

Zakład Hydrologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 022 55 20 635; fax. 022 55 21 501

e-mail: akafelt@uw.edu.pl

Zainteresowania: Filtracyjne przekształcanie skał osadowych

 

Mgr Izabela Bierezowicz 

Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

e-mail: i-z-a@wp.pl

 

Prof. dr hab. Andrij Boguckiy

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I.Franko

Ul. Doroszenki 41, 290000 Lwów, Ukraina

 

Prof. dr hab. Roman Chlebowski

Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii, Uniwersytet Warszawski,

ul. Żwirki i Wigury 93,02-089 Warszawa

e-mail: roman.chlebowski@uw.edu.pl

  

Dr Roman Dmytruk

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I.Franko

Ul. Doroszenki 41, 290000 Lwów, Ukraina  

 

Dr hab. Leopold Dolecki, prof. UMCS

Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

e-mail: dolecki@biotop.umcs.lublin.pl

 

Dr hab. Stanisław Fedorowicz - prof. UG

Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

ul. R.Dmowskiego 16a, 80-264 Gdańsk

tel. (0-58) 341 00 61 w.48

e-mail: geosf@univ.gda.pl

 

Dr inż. Zbigniew Frankowski

Państwowy Instytut Geologiczny

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

tel.(022) 849-53-51 w.352; fax.(022) 849-53-58

e-mail: zbigniew.frankowski@pgi.gov.pl  

Zainteresowania: właściwości fizyczno-mechaniczne lessów, geologiczno-inżynierska ocena nośności lessów.

Mgr Elżbieta Gałka

Zakład Gleboznastwa, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

e-mail: elagalka@op.pl

 

Mgr inż. Jan Grzesik

Geoproblem, S.c.

ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

e-mail: geoproblemzamosc@o2.pl

 

 

Dr Katarzyna Issmer

Instytut Paleogeografii i Geoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 27

e-mail: kissmer@amu.edu.pl

 

Dr Grzegorz Janicki

Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

e-mail: janicki@biotop.umcs.lublin.pl  

Zainteresowania: geomorfologia dynamiczna, współczesna ewolucja rzeźby lessowej

 

Dr Zdzisław Jary

Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

e-mail: jary@geogr.uni.wroc.pl

 

Doc. dr hab. Krystyna Kenig

Państwowy Instytut Geologiczny

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

e-mail: krystyna.kenig@pgi.gov.pl

 

Dr Marina Komar

Instytut Nauk Geologicznych, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy

ul. Gonczara 55b, 01 054 Kijów, Ukraina  

e-mail: makom@ukr.net, mkomar@operamail.com

Zainteresowania: analiza pyłkowa organogenicznych osadów czwartorzędowych, palinostratygrafia czwartorzędu, paeoekologia i paleobotanika

 

Dr Jarosław Kusiak

Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

e-mail: kusiak@biotop.umcs.lublin.pl

 

Prof. dr hab. Leszek Lindner

Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski

ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

 

Prof. dr hab. Maria Łanczont

Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

fax. 081 537-55-10 w. 154; fax. 081 537-55-10 w. 162

e-mail: lanczont@biotop.umcs.lublin.pl

 

Prof. dr hab. Teresa Madeyska

Instytut Nauk Geologicznych PAN

00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55

e-mail: tmadeysk@twarda.pan.pl  

 

Prof dr hab. Józef Edward Mojski

Profesor emerytowany

Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii; Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

e-mail: je.mojski@poczta.onet.pl

 

Dr Przemysław Mroczek

Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

e-mail: pmroczek@biotop.umcs.lublin.pl oraz loess@poczta.onet.pl

skype: loess-like

fax. 081 537-55-10 w. 138; fax. 081 537-55-10 w. 162
gg: 784050; e-mail:
przemyslaw.mroczek@umcs.pl
http://
biotop.umcs.lublin.pl/users/pmroczek/index.html
Zainteresowania: Analiza mikromorfologiczna osadów czwartorzędowych, procesy i warunki ich depozycji, zmiany syn- i postsedymentacyjne

 

Prof. dr hab. Adam Nadachowski

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

e-mail: nadachowski@isez.pan.krakow.pl

http://www.isez.pan.krakow.pl

Zainteresowania: paleobiologia (ze szczególnym uwzględnieniem faun kopalnych kręgowców czwartorzędu), biostratygrafia i paleoekologia osadów lądowych neogenu, archeozoologia.

 

Dr Halina Pawelec

Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60

tel. 032 368-93-48

e-mail: hpawelec@wnoz.us.edu.pl  

http:/ultra.cto.us.edu.pl/~kpipc/pawelec.html

Zainteresowania: geneza lądowych osadów stokowych na podstawie analizy sedymentologicznej i gleboznawczej.

  

Dr inż. Grzegorz Poręba

Zakład Zastosowań Radioizotopów, Instytut Fizyki

Politechnika Śląska

ul. Krzywosustego 2, 44-100 Gliwice

e-mail: Grzegorz.Poręba@polsl.pl

 

Prof. dr hab. Roman Racinowski

Katedra Geotechniki, Politechnika Szczecińska

Al. Piastów 50; 70-310 Szczecin

e-mail: racin@ps.pl

 

Mgr Jerzy Raczyk

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

e-mail: raczyk@geogr.uni.wroc.pl

 

Dr Cyprian Seul

Katedra Geotechniki, Politechnika Szczecińska

Al. Piastów 50; 70-310 Szczecin  

tel. 091 449-47-86

e-mail: cyprian@ps.pl  oraz seulcyprian@wp.pl

gg: 1401285

Zainteresowania:

- Analiza mikroagregatowa i elementarna utworów pyłowych, materiał źródłowy, miejsca alimentacji i depozycji, procesy transportu i warunki depozycji oraz zmiany  postsedymentacyjne, - własności geologiczno-inżynierskie utworów pyłowych.

 

Prof. dr hab. Romuald W. Schild

Emeryt w Zakładzie Epoki Kamienia

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

00-140 Warszawa, al. Solidarności 105

tel. 022 620-28-81(-5)

fax. 022 62-40-100

e-mail: rschild@iaepan.edu.pl

 

Prof. dr hab. Józef Superson

Zakład Geomorfologii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Akademicka 19, 20-033 Lublin

fax. 081-537-59-99

fax. 081 537-55-10 w. 162

e-mail: superson@biotop.umcs.lublin.pl 

  

Dr Piotr Szwarczewski

Wydział Geografii I Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa

e-mail: pfszwarc@uw.edu.pl

 

Mgr Cezary Tomczyk

Instytut Paleogeografii i Geoekologi, Uniwersytet Adama Mickiewicza

ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

tomczyk@amu.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Józef Wojtanowicz

Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

fax. 081 537-55-10 w. 142; fax. 081 537-55-10 w. 162

e-mail: paleog@biotop.umcs.lublin.pl

 

Dr inż. Przemysław Woźniczka
Zakład Fizyki i Gospodarki Wodnej Gleb
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
tel. +48 71 3205 625
gg: 8378916; e-mail: pwoz@kn.pl
http://www.up.wroc.pl/~pwoz
skype: przemek_net1
Zainteresowania: koagulacja i peptyzacja koloidów glebowych, pomiary stanu dyspersji koloidów glebowych

Prof. Yadviga Yelovicheva

Belarussian State University, Geographical Department

Minsk, 220050,

Nezavisimostj avenue, 4, Belarus

e-mail: yelovicheva@land.ru

 

Dr hab. Zbigniew Zagórski

Zakład Gleboznawstwa, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

e-mail: zbigniew_zagorski@sggw.pl

 

Dr Paweł Zieliński

Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

fax. 081 537-55-10 w. 138

fax. 081 537-55-10 w. 162

e-mail: pziel@biotop.umcs.lublin.pl

Zainteresowania: sedymentologia osadów eolicznych (Wyżyna Lubelska).

 

Mgr Marcin Żyła

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

e-mail: m.zyla@geo.uj.edu.pl

Strony internetowe publikowane są na serwerze UMCS Lublin