SEKCJA LESSU

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Fakultet Geograficzny, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franko

Instytut Nauk Geologicznych, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów

Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakiewicza, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów

Fakultet Geograficzny, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet im. W. Hnatiuka, Tarnopol

Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Komitet Badań Czwartorzędu, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego

 

XIX ukraińsko-polskie seminarium terenowe w ramach cyklu

,,Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski”

 

 

Lessy i paleolit Podola

 

23-27 sierpnia 2015 roku, Tarnopol (Ukraina)

 

Komunikat II

 

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie udziału w Seminarium, przesłanie streszczeń wystąpień

oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.

 

Celem seminarium jest prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących problemów paleogeograficznych plejstocenu oraz paleolitu północnej części Podola w rejonie Tarnopola. Podole to region, w którym koncentruje się wiele stanowisk paleolitycznych, powszechnie uznawany za odrębne skupienie (ośrodek) osadnictwa paleolitycznego. W miejscowości Hluboczek Wielki nad Seretem znajduje się kluczowy profil z pięcioma warstwami kulturowymi datowanymi na środkowy i górny paleolit, a warstwa najstarsza pochodzi z przedostatniego interglacjału i jest w ogóle najstarszym śladem osadniczym w tej części Europy. Profil ten ze względu na swój unikatowy charakter z punktu widzenia problematyki lessowej i archeologicznej, jest znany i dyskutowany w literaturze światowej. Oprócz tego stanowiska w bliskim sąsiedztwie występują inne stanowiska paleolityczne, w których ślady osadnictwa przypadają na interglacjał eemski i wczesny okres ostatniego glacjału.

Podczas seminarium będą prezentowane wyniki studiów nad stratygrafią i paleogeografią warunków powstania lessów podolskich. W szczególności analizowane będzie położenie śródlessowych warstw kulturowych, często noszących znamiona wtórnych zaburzeń kriogenicznych. Zaplanowane, przez organizatorów, do prezentacji wyniki badań zostały otrzymane na podstawie kompleksowych studiów nad ich wykształceniem lito- i paleopedologicznym, jak też ich zapisem paleozoologicznym i paleobotanicznym oraz wiekiem ustalonym różnymi metodami fizycznymi.

 

Program Seminarium (plik *.pdf)

Komitet naukowo-organizacyjny:

Przewodniczący:

Zespół:

Prof. dr hab. Andriy Bogucki (Lwów)

Prof. dr hab. Maria Łanczont (Lublin)

Prof. dr hab. Oleksandr Sytnik (Lwów)

Prof. dr hab. Teresa Madeyska (Warszawa)

Prof. dr hab. Petro Gożyk (Kijów)

Prof. dr hab. Maryna Komar (Kijów)

Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz (Gdańsk)

Sekretariat:

Dr Olena Tomenjuk (Lwów)

Dr Przemysław Mroczek (Lublin)

 

Ramowy program seminarium:

23 sierpnia (niedziela): wspólny przejazd busem na trasie Lublin-Tarnopol.

Wyjazd z Lublina:

Parking przed Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, al. Kraśnicka 2cd: godz. 8.45

Parking przed Dworcem Głównym PKP: godz. 9.20 (dopasowane do przyjazdu bezpośredniego pociągu z Warszawy)

24 sierpnia (poniedziałek): otwarcie seminarium, sesja plenarna i sesje tematyczne, zwiedzanie Tarnopola i Zbaraża

25 sierpnia (wtorek): całodzienna sesja terenowa –Woloczysk i Proniatyn

26 sierpnia (środa): całodzienna sesja terenowa - Hłuboczek Wielki i Ihrowica, sesja podsumowująca

27 sierpnia (czwartek): wspólny przejazd busem na trasie Tarnopol-Lublin. Planowany przyjazd do Lublina około godz. 16.00

 

Języki konferencyjne: ukraiński, polski, angielski, rosyjski

 

Opłata konferencyjna w wysokości 650 zł będzie przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu  (wyżywienie i zakwaterowanie).

 

Kartę uczestnictwa oraz abstrakty należy przesłać na adres:

Dr Przemyslaw Mroczek

Zakład Geoekologii i Paleogeografii

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

Tel. 81 537-68-38

przemyslaw.mroczek@umcs.pl

 

 

I Komunikat (plik *.pdf )

 

II Komunikat (plik *.pdf )

 

Karta uczestnictwa (plik *.doc)

 

Program Seminarium (plik *.pdf)

 

Seminarium jest organizowane przy wsparciu finansowym Polskiej Akademii Nauk